Mistrzostwa Tańca Ulicznego Gminy Lesznowola

Już w najbliższą niedzielę (16 czerwca) zapraszamy do hali sportowej w Mrokowie przy ul. Marii Świątkiewicz 2A na pierwsze w gminie Mistrzostwa Tańca Ulicznego.

Walki 1vs1, HIP HOP DANCE, BREAK DANCE

Regulamin Mistrzostw Tańca Ulicznego Gminy Lesznowola 

„TU i TERAZ 2019”

 1. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem turnieju.
 2. Zawody skierowane są do dzieci / młodzieży ze szkół publicznych i prywatnych zlokalizowanych na terenie gminy Lesznowola.
 3. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest prawidłowo wypełnione zgłoszenie. Podpisanie przez każdego uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku. Bez podpisanej zgody uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w turnieju.Kompletne zgłoszenie należy wysłać na adres bboyskala@gmail.com (skan/zdjęcie) lub dostarczyć osobiście w dniu imprezy pod warunkiem poinformowania organizatora o chęci udziału
 4. w zawodach do dnia 1.06.2019 r.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy startujących w dniu 2.06.2019 r.
 6. Każdy uczestnik może wziąć udział w dwóch kategoriach tanecznych adekwatnych do wieku.
 7. Wymiary parkietu 6 x 5 m.
 8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania kolejności startowej danej kategorii tanecznej, nieobecność powoduje automatyczną dyskwalifikację.
 9. Rejestracja uczestników odbywa się do godz. 9.30, po tym czasie wpis na listę nie będzie możliwy.
 10. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
 11. Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami imprezy.
 12. Jury składa się z trzech osób, które mają wyłączne prawo oceniania zawodów.
 13. Każdy uczestnik turnieju posiada legitymację szkolną.
 14. Uczestnicy ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji delegującej.
 15. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie lub spornych decyduje kierownictwo turnieju (w porozumieniu z sędziami).
 16. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania niezbędnych korekt programu
  w zależności od sytuacji. Decyzje kierownictwa turnieju są nieodwołalne.
 17. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów bhp
  i p. pożarowych obowiązujących na terenie obiektu.
 18. Każdy z uczestników zawodów występuje na własną odpowiedzialność.
 19. Plan imprezy jest orientacyjny, podane godziny rozpoczęcia poszczególnych kategorii tanecznych  mogą ulec zmianie.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

PROGRAM TURNIEJU:

8.30 – 9.30 Rejestracja zawodników i próba parkietu

10:00 Rozpoczęcie turnieju i pokazy sędziów

10.30 – 11.30 Eliminacje: I,II,III runda Hip Hop kat. 6 – 11lat

11.30 – 12.30 Eliminacje: I,II,III runda Break Dance kat. 6 -11lat

12.30 – 13.30 Eliminacje: I,II,III runda Hip Hop kat. 12 -16 lat

13.30 – 14.30 Eliminacje: I,II,III runda Break Dance kat. 12 -16 lat

14.30 – 14.45 Przerwa

14.45 – 15.00 Półfinał Hip Hop kat. 6-11 lat

15.00 – 15.15 Półfinał Break Dance kat. 6 -11 lat

15.15 – 15.30 Półfinał Hip Hop kat. 12-16 lat

15.30 – 15.45 Półfinał Break Dance kat. 12-16 lat

15.45 – 16.00 Przerwa

16.00 – 16.15 Walki Finałowe Hip Hop i Break Dance w kat. 6 -11 lat

16.15 – 16.30 Walki Finałowe Hip Hop i Break Dance w kat. 12 -16 lat

17.00  Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

17.30 Zakończenie Turnieju

Podziel się tym wpisem z innymi:
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
X