Street dance

Breakdance  został wypromowany przez media, które z uwagą obserwowały ludzi uprawiających breaking. W polskim tłumaczeniu znaczy to nic innego jak „połamany taniec”. Częściej używa się jednak słowa Bboying. Jest to rodzaj tańca, pozwalający wypracować dobrą koordynacje, siłę, wytrzymałość mięśniową, gibkość oraz wysokiego poczucia rytmu. Wyróżnia się na tle innych styli spektakularnymi i efektownymi figurami. Polega on na wykonywaniu ewolucji akrobatycznych, połączonych z czystym, rytmicznym tańcem, tworząc w ten sposób nierozerwalną całość. Obok Dj’ingu, Rapu i Graffiti jest czwartym elementem Kultury HIP HOP. Osoba tańcząca Break Dance to B-boy (mężczyzna) lub B-girl (kobieta). W szerszym znaczeniu jest to „aktywna osoba żyjąca w zgodzie z takimi tradycyjnymi ideałami kultury HIP HOP, jak zdrowa rywalizacja na poszczególnych płaszczyznach twórczych, wyrażanie się poprzez posiadanie oryginalnego i własnego stylu w wybranej dziedzinie spełniania się, a także pozostawanie indywidualnością o wyraźnie akcentowanych osobistych poglądach i sposobie na życie, odróżniających się na tle innych osób”.

Szerszą znaczeniowo nazwą będzie street dance i właśnie w ramach tych zajęć jakie u Nas znajdziecie, postaramy się przekazać Wam wiedzę z każdej dziedziny street dance:

 1. FOUNDATION MOVES – podstawy Break Dance :
  • Toprock – kroki w pozycji stojącej,
  • Drop (go down) – elementy pozwalające dostać się z pozycji stojącej do „parteru”,
  • Footwork – są to kroki taneczne wykonywane najczęściej w parterze w pozycji przysiadu podpartego,
  • Power Moves – są to figury rotacyjne, które od początku istnienia Bboyingu są najbardziej wyrazistą, reprezentacyjną i efektowną częścią tego tańca,
  • Freezes – jak sama nazwa wskazuje, jest to zamrożenie (zatrzymanie)
   w pozycji jak najbardziej skomplikowanej ( im trudniejszy freez, tym lepszy efekt ).
 2. ROUTINES – rozwój pamięci ruchowej poprzez przyswojenie dłuższej sekwencji kroków i ruchów tzw. choreografii czy przejść commando.
 3. NEW MOVE CREATION & SETS – tworzenie własnych ruchów i stylu, wdrażanie do kreatywnego myślenia.
 4. KNOWLEDGE – wiedza na temat historii kultury hip hop oraz życia tancerzy Break Dance czyli Bboy’s and Bgirls.
 5. MUSICALITY – reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki, artykulacji oraz na zmiany metryczne w taktach.
 6. BATTLE AND CYPHER – stworzenie możliwości konfrontowania swoich zdolności i umiejętności poprzez aktywne uczestnictwo w prezentacjach tanecznych, turniejach oraz Jam’ach.

     Zajęcia odbywają się sali fitness w Mrokowie przy ulicy Marii Świątkiewicz 2.
  Zapisy: 794928801 Tomasz Skalski.
  email: bboyskala@gmail.com 
X