Regulaminy i cenniki

Zasady korzystania z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola

Cennik korzystania z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowych CS

Zasady uzyskania Patronatu Honorowego Wójta Gminy Lesznowola nad ważnymi projektami i wydarzeniami:

Uchwała w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Lesznowola dla uczniów szczególnie uzdolnionych za osiąganie wysokich wyników sportowych, artystycznych oraz w edukacji szkolnej:

X