Regulaminy

Zasady uzyskania Patronatu Honorowego Wójta Gminy Lesznowola nad ważnymi projektami i wydarzeniami:

Uchwała w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Lesznowola dla uczniów szczególnie uzdolnionych za osiąganie wysokich wyników sportowych, artystycznych oraz w edukacji szkolnej:

Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowych CS

UCHWAŁA NR 474/XLI/2021 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie trybu i zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola

UCHWAŁA NR 641/LI/2022 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola.

X