O nas

30 czerwca 2015
Utworzenie Centrum Sportu w Gminie Lesznowolia
Dnia 30 czerwca 2015 roku na mocy uchwały Rady Gminy Lesznowola Nr 117/XI/2015 zostało utworzone Centrum Sportu w Gminie Lesznowola z siedzibą w Mysiadle przy ulicy Kwiatowej 28. Jednostka organizacyjna gminy została powołana w celu wykonywania zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, w tym zarządzania i administrowania gminnymi obiektami sportowymi, terenami rekreacyjnymi i urządzeniami sportowymi.
30 czerwca 2015
Powołanie Centrum Sportu
Powołanie Centrum Sportu ma na celu skuteczne zarządzanie dynamicznie powiększającą się bazą sportowo–rekreacyjną oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lesznowola.

Centrum Sportu ma za zadanie krzewić kulturę fizyczną, poprzez udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej mieszkańcom gminy, organizowanie zajęć, zawodów oraz imprez sportowych a także zapewnić właściwą eksploatację i konserwację obiektów wraz z urządzeniami sportowo – rekreacyjnymi dla naszych najmłodszych mieszkańców.
Współpraca
Współpracujemy z funkcjonującymi na terenie gminy klubami sportowymi, stowarzyszeniami kultury fizycznej, fundacjami i innymi organizacjami pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.
30 czerwca 2015
Utworzenie Centrum Sportu w Lesznowoli
Dnia 30 czerwca 2015 roku na mocy uchwały Rady Gminy Lesznowola Nr 117/XI/2015 zostało utworzone Centrum Sportu w Gminie Lesznowola z siedzibą w Mysiadle przy ulicy Kwiatowej 28. Jednostka organizacyjna gminy została powołana w celu wykonywania zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, w tym zarządzania i administrowania gminnymi obiektami sportowymi, terenami rekreacyjnymi i urządzeniami sportowymi.
30 czerwca 2015
Powołanie Centrum sportu
Powołanie Centrum Sportu ma na celu skuteczne zarządzanie dynamicznie powiększającą się bazą sportowo–rekreacyjną oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lesznowola.

Centrum Sportu ma za zadanie krzewić kulturę fizyczną, poprzez udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej mieszkańcom gminy, organizowanie zajęć, zawodów oraz imprez sportowych a także zapewnić właściwą eksploatację i konserwację obiektów wraz z urządzeniami sportowo – rekreacyjnymi dla naszych najmłodszych mieszkańców.
Współpraca
Współpracujemy z funkcjonującymi na terenie gminy klubami sportowymi, stowarzyszeniami kultury fizycznej, fundacjami i innymi organizacjami pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.
X