Taniec Nowoczesny

Prowadząca – Paulina Ziąbrowska: absolwentka warszawskiego AWFu, wielokrotnie nagradzana tancerka w Polsce i na arenie międzynarodowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi.

Korzyści udziału zajęciach:

-uczestnictwo w pokazach tanecznych,

-udział w zawodach tańca nowoczesnego (wraz z rozwojem umiejętności),

-udział w końcowo rocznej gali dla rodziców,

– nauka różnych styli tanecznych – wszechstronny rozwój sprawności fizycznej dziecka,

– wiedza na temat motoryki swojego ciała, świadomość ciała,

– budowanie nawyków żywieniowych,

-uczestnictwo w obozach sportowych i wiele innych.

 

Disco Dance (7+) to dynamicznie rozwijająca się dyscyplina sportu, charakteryzująca się szybkim tempem, oryginalnymi krokami tanecznymi wykonywanymi do skocznej i dynamicznej muzyki. Choreografie składają się z licznych kroków, obrotów oraz skoków gimnastyczno-tanecznych, które są połączone z nauką figur akrobatycznych. Zajęcia zapewniają wszechstronny rozwój motoryczny, wiedzę z zakresu proaktywnego stylu życia, kształtują pewność siebie i świadomość ciała. Grupy uczestniczą w pokazach, zawodach tanecznych i obozach sportowych. Pod koniec roku wszyscy uczestnicy zajęć mają możliwość występu publicznego przed większą publicznością.

 

Show Dance (7+) to połączenie różnych technik tańca nowoczesnego (głównie jazzu, modernu), które łącznie tworzą tematyczne show. W zajęciach wykorzystywane są często różne przybory tj.: pompony, kapelusze, wachlarze czy specjalne kostiumy sceniczne. Zajęcia kształcą pamięć ruchową, dodają pewności siebie, budują świadomość ciała, grację czy kształcą wyraz sceniczny. Grupy uczestniczą w pokazach, zawodach tanecznych i obozach sportowych. Pod koniec roku wszyscy uczestnicy zajęć mają możliwość występu publicznego przed większą publicznością.

 

Baby disco (2+) to forma tańca przeznaczona dla najmłodszych tancerzy, którzy pragną rozpocząć swą przygodę z tańcem. Na zajęciach dzieci nauczą się podstawowych kroków i choreografii tanecznych, rozwiną koordynację wzrokowo ruchową, pamięć choreograficzną, a to wszystko na oczach rodziców, którzy mogą obserwować cały przebieg zajęć! Najmłodsi nabędą pewność siebie, a poprzez zabawy taneczno-rozwojowe poznają nowych kolegów i koleżanki. Oprócz co miesięcznych pokazów dla rodziców, zajęcia kończą się wielką galą taneczną, na której wszyscy uczestnicy zajęć mają możliwość występu publicznego przed większą publicznością.

 

Children disco (5+) to forma tańca przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym. Na zajęciach poznają podstawowe kroki, technikę i uczą się choreografii różnych styli tanecznych. Prócz gibkości i koordynacji, dzieci kształtują wytrzymałość, zwinność i pamięć ruchową. Co miesiąc publikowany jest film z podsumowaniem nowo poznanego układu tanecznego, pod koniec roku wszyscy uczestnicy zajęć mają możliwość występu publicznego przed większą publicznością.

 

Kontakt: 696920970

paulina.ziabrowska@o2.p

X