Wybrane boiska ponownie otwarte

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. oraz Zarządzeniem nr 9/2020 Dyrektora Centrum Sportu w Gminie Lesznowola, od 13.05.2020 r. (środa), wznawia się funkcjonowanie niektórych obiektów sportowych.

Otwarte zostaną poniższe obiekty:

 • Stadion Lekkoatletyczny z kompleksem boisk w Lesznowoli
  • Poniedziałek – piątek w godz. 12:00-22:00
  • Sobota – niedziela 8:00-20:00
 • Stadion Lekkoatletyczny z kompleksem boisk w Nowej Iwicznej
  • Poniedziałek – piątek w godz. 12:00-22:00
  • Sobota – niedziela 8:00-20:00
 • Kompleks boisk sportowych w Mrokowie
  • Poniedziałek – piątek w godz. 12:00-22:00
  • Sobota – niedziela 8:00-20:00
 • Kompleks boisk Sportowych Orlik w Łazach
  • Poniedziałek – piątek w godz. 12:00-22:00
  • Sobota – niedziela 8:00-20:00

 

Warunkiem skorzystania z boiska jest złożenie rezerwacji na adres e-mail: rezerwacja@sportlesznowola.pl 

W tytule należy zaznaczyć, którego obiektu dotyczy rezerwacja.

Warunkiem wpuszczenia na obiekt jest otrzymanie zwrotnej wiadomości potwierdzającej rezerwację z numerem rezerwacji.

Wejścia na w/w obiekty odbywać się będą w blokach 45 – minutowych lub 75 – minutowych.

 

Limit osób korzystających z obiektów sportowych

 • Boisko piłkarskie – 6 osób + 1 trener (dotyczy klubów sportowych),
 • Boisko wielofunkcyjne – 6 osób + 1 trener (dotyczy klubów sportowych),
 • Kort tenisowy – 4 osoby + 1 trener (dotyczy klubów sportowych),
 • Boisko do siatkówki – 6 osób + 1 trener (dotyczy klubów sportowych)
 • Bieżnie lekkoatletyczne, place zabaw i siłownie zewnętrzne znajdujące się na terenach zarządzanych przez Centrum Sportu w dalszym ciągu pozostają wyłączone z użytku.

 

Zasady bezpieczeństwa na otwartych obiektach sportowych:

 • zachowanie dystansu społecznego,
 • obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
 • ograniczona liczba osób,
 • weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt),
 • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
 • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
 • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.
 • Cennik za korzystanie z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola

 

 

Opłaty pozostają bez zmian i są zgodne z Uchwałą nr 323/XXII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola.

 

Procedury przewidziane przez Centrum Sportu w Gminie Lesznowola w okresie pandemii

 1. Procedury obejmują wyznaczone obiekty sportowe:
  • Kompleks boisk w Mrokowie, ul. Marii Świątkiewicz 2A,
  • Kompleks boisk „Orlik” w Łazach, ul. Ks. H. Słojewskiego 1,
  • Stadion lekkoatletyczny w Lesznowoli, ul. Szkolna 6,
  • Stadion lekkoatletyczny w Nowej Iwicznej, ul. Krasickiego 56.
 2. Obiekty sportowe administrowane przez Centrum Sportu będą działały  przez 7 dni w tygodniu w czasie:
  • Poniedziałek – piątek w godz. 12:00-22:00,
  • Sobota – niedziela w godz. 8:00-20:00.
 3. Wejścia na w/w obiekty odbywać się będą w blokach 45 – minutowych lub 75 – minutowych.
 4. Administrator obiektu zapewnia 15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy grupami korzystających.
 5. Na obiektach sportowych do odwołania odstępujemy od:
  • Dostępu do węzłów sanitarnych za wyjątkiem toalety,
  • Udostępniania sprzętu sportowego (piłki, rakiety tenisowe, znaczniki itp.),
  • Udostępnienia placów zabaw i siłowni zewnętrznych i innych urządzeń sportowo-rekreacyjnych.
 6. Dopuszczalna liczba osób przebywających na obiektach:
  • Boisko piłkarskie – 6 osób + 1 trener (dotyczy klubów sportowych),
  • Boisko wielofunkcyjne – 6 osób + 1 trener (dotyczy klubów sportowych),
  • Kort tenisowy – 4 osoby + 1 trener (dotyczy klubów sportowych),
  • Boisko do siatkówki – 6 osób + 1 trener (dotyczy klubów sportowych).
 7. Wszystkie obiekty zostaną wyposażone w środki dezynfekujące (do powierzchni i rąk) oraz ręczniki papierowe. Środki do dezynfekcji służą również do odkażania sprzętu sportowego i innych przedmiotów budzących niepokój pracowników i opiekunów obiektów Centrum Sportu.
 8. Na obiektach sportowych miejsca przeznaczone dla kibiców (trybuny, ławki), a także place zabaw, siłownie zewnętrzne  oraz inne urządzenia sportowo-rekreacyjne zostają wyłączone z użytkowania.
 9. Wszyscy pracownicy i opiekunowie bezpośredniej obsługi użytkownika otrzymają ponadto następujące środki ochrony indywidualnej:
  • Maseczki wielokrotnego użytku (przynajmniej 2 na osobę),
  • Rękawiczki jednorazowe (w zależności od potrzeb).
 10. Pracownicy i opiekunowie mający bezpośredni kontakt z użytkownikami obiektów sportowych, powinni zabezpieczyć się przy pomocy rękawiczek i maseczki ochronnej na twarz.
 11. Wprowadza się następujące zasady postępowanie na obiektach sportowych:
  • Dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
  • Zachowanie dystansu społecznego,
  • Obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
  • Weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt),
  • Brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
  • Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
  • Korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.
 12. Informacja o nowych zasadach korzystania z obiektów sportowych przez użytkowników, będzie dla nich dostępna na stronie internetowej Centrum Sportu oraz na obiektach sportowych wymienionych w punkcie pierwszym w formie plakatu.
 13. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania przez Dyrektora.
 14. Za wdrożenie i egzekwowanie obowiązujących procedur odpowiada Dyrektor jednostki.

 

Zasady obowiązujące użytkowników boisk sportowych administrowanych przez Centrum Sportu w Gminie Lesznowola

 1. Po ustaleniach z organizatorem – Gminą Lesznowola oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Piasecznie otwarte zostają obiekty sportowe:
  • Kompleks boisk w Mrokowie, ul. Marii Świątkiewicz 2A,
  • Kompleks boisk „Orlik” w Łazach, ul. Ks. H. Słojewskiego 1,
  • Stadion lekkoatletyczny w Lesznowoli, ul. Szkolna 6,
  • Stadion lekkoatletyczny w Nowej Iwicznej, ul. Krasickiego 56.
 2. Obiekty sportowe administrowane przez Centrum Sportu będą działały  przez 7 dni w tygodniu w czasie:
  • Poniedziałek – piątek w godz. 12:00-22:00,
  • Sobota – niedziela w godz. 8:00-20:00.
 3. Wejścia na w/w obiekty odbywać się będą w blokach 45 – minutowych lub 75 – minutowych.
 4. Administrator obiektu zapewnia 15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy grupami korzystających.
 5. Warunkiem skorzystania z boiska jest złożenie rezerwacji na adres e-mail: rezerwacja@sportlesznowola.pl i otrzymanie zwrotnej wiadomości potwierdzającej rezerwację z numerem rezerwacji.
 6. Na obiektach sportowych do odwołania odstępujemy od:
  • Dostępu do węzłów sanitarnych za wyjątkiem toalety,
  • Udostępniania sprzętu sportowego (piłki, rakiety tenisowe, znaczniki itp.),
  • Udostępniania placów zabaw i siłowni zewnętrznych i innych urządzeń sportowo-rekreacyjnych.
 7. Działalność naszych boisk sportowych ogranicza się do udostępniania obiektów sportowych wymienionych w punkcie pierwszym bez placu zabaw i siłowni zewnętrznych oraz bez węzła sanitarnego z wyjątkiem toalety.
 8. Opłaty pozostają bez zmian i są zgodne z uchwałą nr 323/XXII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola.
 9. Dopuszczalna liczba osób przebywających na obiektach:
  • Boisko piłkarskie – 6 osób + 1 trener (dotyczy klubów sportowych),
  • Boisko wielofunkcyjne – 6 osób + 1 trener (dotyczy klubów sportowych),
  • Kort tenisowy – 4 osoby + 1 trener (dotyczy klubów sportowych),
  • Boisko do siatkówki – 6 osób + 1 trener (dotyczy klubów sportowych).
 10. Osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt.
 11. Użytkownicy zobowiązani są zachować dystans społeczny podczas uprawianiu sportu, analogicznie jak przy np. przemieszczaniu się i bezpiecznych odstępach 2 metrowych.
 12. Przebywając na obiekcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy to osób uprawiających sport i osoby prowadzącej zajęcia). Należy mieć na względzie obowiązek zasłaniania twarzy podczas przemieszczania się na obiekt.
 13. Informacja o nowych zasadach korzystania z obiektów sportowych przez użytkowników, będzie dla nich dostępna na stronie internetowej Centrum Sportu oraz na obiektach sportowych wymienionych w punkcie pierwszym.
 14. Sporządzono na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 15. Zasady obowiązują do czasu ich odwołania przez Dyrektora.

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u użytkownika obiektu zakażenia koronawirusem

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel,
  złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, użytkownik nie powinien zostać wpuszczony na teren obiektu. Powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Jeśli jest na obiekcie i zauważymy oznaki choroby, należy czasowo odizolować
 3. go od innych użytkowników, powiadomić dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłoszenie incydentu do dyrektora Centrum Sportu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 4. Ustalenie listy pracowników i opiekunów oraz użytkowników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach  obiektu, w których przebywał użytkownik i  zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 5. Wstrzymanie przyjmowania użytkowników, powiadomienie właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 

 

 

 

Podziel się tym wpisem z innymi:
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
X