Funkcjonowanie obiektów Centrum Sportu w Gminie Lesznowola w dniach od 15 do 28 marca 2021 r.

Funkcjonowanie obiektów Centrum Sportu w Gminie Lesznowola w dniach od 15 do 28 marca 2021 r.

Szanowni Państwo

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r., poz. 367 ze zmianami) – województwo mazowieckie od poniedziałku 15 marca do niedzieli 28 marca  staje się obszarem szczególnie zagrożonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

W związku  z powyższym obiekty sportowe Centrum Sportu w Gminie Lesznowola pozostają zamknięte dla klientów indywidualnych, mogą być udostępnione wyłącznie na potrzeby:

  1. sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
  2. ich organizowania bez udziału publiczności.
Podziel się tym wpisem z innymi:
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
X