Funkcjonowanie Obiektów Sportowych w świetle nowych wytycznych

Szanowni Państwo,

W związku z wczorajsza konferencją Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego odnośnie dodatkowych zasad bezpieczeństwa w etapie odpowiedzialności, informujemy, że wszelkie decyzje odnośnie funkcjonowania obiektów sportowych, zostaną podjęte, po ukazaniu się stosownego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów.

Aktualizacja 15.01.2021 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, informujemy:

Hale i boiska sportowe

Do dnia 31 stycznia 2021 r. odwołuje się wszystkie wynajmy na naszych obiektach.

Dla podmiotów, które prowadzą działalność związaną ze sportem, rozrywką i rekreacją, wynajem obiektu polegający na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalny po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  • wyłącznie dla zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
  • ich organizowania bez udziału publiczności.

Ponadto okoliczności, o których mowa powyżej, potwierdza dokument wystawiony przez międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.

Obowiązki organizatora

Centrum Sportu jako podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzenia sportowego (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym):

  • weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,
  • dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
  • zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
  • dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
  • zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami.

Obowiązki uczestników zajęć

Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

Zajęcia organizowane przez Centrum Sportu

Wszystkie zajęcia organizowane przez Centrum Sportu zostają odwołane do dnia 31.01.2021 roku.

 

 

 

 

Podziel się tym wpisem z innymi:
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
X