Funkcjonowanie Obiektów Sportowych w świetle nowych wytycznych

Szanowni Państwo,

W związku z wczorajsza konferencją Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego odnośnie dodatkowych zasad bezpieczeństwa w etapie odpowiedzialności, informujemy, że wszelkie decyzje odnośnie funkcjonowania obiektów sportowych, zostaną podjęte, po ukazaniu się stosownego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów.

Aktualizacja 1.03.2021 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy:

Do dnia 14 marca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców oraz inne podmioty, których działalność związana jest ze sportem i rekreacją jest dopuszczalna bez udziału publiczności wyłącznie w przypadku:

 • sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca
 • zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133);
 • zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej lub paraolimpijskiej;
 • uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;
 • zawodników uczestniczących we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy lub Polski Komitet Paraolimpijski i jego członków zwyczajnych;
 • szkolenia i współzawodnictwa w sporcie akademickim realizowanych przez Akademicki Związek Sportowy;
 • organizowania kursów i egzaminów w zakresie uprawnień trenerskich lub instruktorskich, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, oraz egzaminów na patenty żeglarskie i motorowodne oraz na licencje motorowodne, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1863);
 • obiektów sportowych na otwartym powietrzu;
 • kortów tenisowych, przy czym na jednym korcie tenisowym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 5 osób z niego korzystających;

 

Obowiązki organizatora

Centrum Sportu jako podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzenia sportowego (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym):

 • weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,
 • dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
 • zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
 • dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
 • zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami.

Obowiązki uczestników zajęć

Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

Zajęcia organizowane przez Centrum Sportu

Wszystkie zajęcia organizowane przez Centrum Sportu zostają odwołane do dnia 14.03.2021 roku.

 

Prosimy także zapoznać się z Zarządzeniem Nr 5/2021 Dyrektora Centrum Sportu w Gminie Lesznowola z dnia 1 marca 2021 r., w sprawie określenia zasad prowadzenia działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej w Centrum Sportu w Gminie Lesznowola w okresie stanu pandemii – link

 

 

 

 

Podziel się tym wpisem z innymi:
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
X