Wybiegaj półmaraton z Centrum Sportu

W ramach wakacyjnej aktywności, zachęcamy do udziału w wirtualnym półmaratonie po terenie Gminy Lesznowola.

Zasady:

 1. Masz do pokonania dystans 21 km i 100m. Wskazany dystans można pokonać w dowolnym czasie w dniach 1 – 31 lipca.
 2. Dystans pokonujesz, biegając po terenie gminy Lesznowola.
 3. Dystans możesz pokonać na dwa sposoby:
  • Biegnąc “od startu do mety”, pokonując jednorazowo 21 km i 100m,
  • “Na raty”. Dystans 21,1 km rozkładając na dowolne 3 dni. Nie ma znaczenia ile km pokonasz danego dnia – ważne, aby suma 3 biegów dała łącznie dystans 21 km i 100m. 3 dni startowe muszą zawierać się w datach 1-31 lipca.
 4. Swój bieg możesz rejestrować dowolnym urządzeniem rejestrującym czas i pokonaną trasę. Ważne, aby była możliwość przesłania zdjęcia/zrzutu ekranu pokazującego Twój bieg.
 5. Po ukończeniu prześlesz swój wynik wypełniając formularz znajdujący się na dole strony. Zgłoszenie wymaga wpisania uzyskanego czasu oraz dołączenia zdjęcia lub zrzutu ekranu pokazującego pokonaną trasę wraz z widocznym dystansem i czasem.
 6. Zgłoszenie swojego biegu możesz wysłać tylko raz.
 7. Zgłoszenia niepełne nie będą brane pod uwagę.
 8. Liczy się wynik, który będzie udokumentowany na zdjęciu/zrzucie ekranu. Pamiętaj, jeżeli przebiegniesz np 22 km, w wynikach będzie widniał Twój czas z przebycia 22 km. Dlatego zrób  wszystko, aby przebiec dokładnie 21 km i 100m. Przy czym musisz jednocześnie pamiętać, że 21,1 km to minimalny i obowiązkowy dystans. Zgłoszenia poniżej tego dystansu nie będą brane pod uwagę w wynikach.
 9. Sukcesywnie będziemy weryfikowali i aktualizowali wyniki oraz publikowali je na stronie www.sportlesznowola.pl.

Regulamin Wirtualnego Półmaratonu: link

 

Formularz konkursowy:

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (RODO), informujemy iż:

 1. Administratorem danych osobowych Centrum Sportu w Gminie Lesznowola,
  Kwiatowa 28, 05-500 Mysiadło. Dane kontaktowe: Centrum Sportu w Gminie Lesznowola, ul. Kwiatowa 28, 05-500 Mysiadło, tel. +48 (22) 2729610, email:  kontakt@ sportlesznowola.pl
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mail: iod@sportlesznowola.pl, adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, Centrum Sportu w Gminie Lesznowola, ul. Kwiatowa 28, 05-500 Mysiadło.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w organizacji i przeprowadzania przez administratora danych konkursu.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom chyba, że dobrowolnie wyrażono zgodę na publikację wizerunku, w takim przypadku dane będą przekazywane innym odbiorcom.
 6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: do czasu odwołania zgody.
 7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia oraz przenoszenia.
 8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, które zrealizować można poprzez kontakt z administratorem danych.
 9. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym, umownym, lub warunkiem zawarcia umowy. Nie ma obowiązku podania danych osobowych. Nie ma żadnych konsekwencji niepodania danych osobowych poza tym, iż w takim przypadku nie będzie możliwy udział w konkursie. Brak dodatkowej zgody na publikację imienia, nazwiska i wizerunku spowoduje, iż dane nie będą publikowane na  stronie internetowej organizatora konkursu, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 2 pkt. 2) Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.), zgodnie z którym: „Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie  wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza”.
Podziel się tym wpisem z innymi:
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
X