Kręć Kilometry z Centrum Sportu

W ramach sierpniowej aktywności, zachęcamy do udziału w wyzwaniu pod nazwą „Kręć Kilometry z Centrum Sportu”.

Zasady:

 1. Masz do pokonania dystans 200 km i 400 km. Wskazany dystans można pokonać w dowolnym czasie w dniach 1 – 31 sierpnia.
 2. Start oraz Meta, a także przynajmniej 25% dystansu musi przebiegać przez teren Gminy Lesznowola.
 3. Dystans możesz pokonać na dwa sposoby:
  • Dystans 200 km rozkładając na dowolne 2 dni następujące po sobie np. weekend,
  • Dystans 400 km rozkładając na cały miesiąc tj. od 1 do 31 sierpnia.
 4. Nie ma znaczenia ile km Uczestnik pokona danego dnia – ważne, aby suma 2 jazd rowerem, w przypadku 200 km dała łącznie dystans 200 km, a suma jazd rowerem w przypadku drugiego wyzwania dała łącznie dystans 400 km.
 5. Uczestnik swoją jazdę na rowerze może rejestrować dowolnym urządzeniem rejestrującym czas i pokonaną trasę. Ważne, aby była możliwość przesłania zdjęcia/zrzutu ekranu pokazującego jazdę na rowerze z widocznym dystansem i czasem.
 6. Po ukończeniu prześlesz swój wynik wypełniając formularz znajdujący się na dole strony. Zgłoszenie wymaga wpisania uzyskanego czasu oraz dołączenia zdjęcia lub zrzutu ekranu pokazującego pokonaną trasę wraz z widocznym dystansem i czasem.
 7. Zgłoszenie swojego wyzwania jazdy na rowerze możesz wysłać tylko raz.
 8. Zgłoszenia niepełne nie będą brane pod uwagę.
 9. Liczy się wynik, który będzie udokumentowany za zdjęciu/zrzucie ekranu. Jeżeli Uczestnik przejedzie np. 215 km, w wynikach będzie widniał czas z 215 km, dlatego Uczestnik powinien zrobić wszystko, aby przejechać jak najbliżej dystansu 200 km, jednocześnie pamiętając, że 200 km to minimalny dystans pozwalający na klasyfikację w wyzwaniu.
 10. Sukcesywnie będziemy weryfikowali i aktualizowali wyniki.

Regulamin wyzwania jazdy na rowerze: link

Formularz konkursowy:

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (RODO), informujemy iż:

 1. Administratorem danych osobowych Centrum Sportu w Gminie Lesznowola,
  Kwiatowa 28, 05-500 Mysiadło. Dane kontaktowe: Centrum Sportu w Gminie Lesznowola, ul. Kwiatowa 28, 05-500 Mysiadło, tel. +48 (22) 2729610, email:  kontakt@ sportlesznowola.pl
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mail: iod@sportlesznowola.pl, adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, Centrum Sportu w Gminie Lesznowola, ul. Kwiatowa 28, 05-500 Mysiadło.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w organizacji i przeprowadzania przez administratora danych konkursu.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom chyba, że dobrowolnie wyrażono zgodę na publikację wizerunku, w takim przypadku dane będą przekazywane innym odbiorcom.
 6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: do czasu odwołania zgody.
 7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia oraz przenoszenia.
 8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, które zrealizować można poprzez kontakt z administratorem danych.
 9. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym, umownym, lub warunkiem zawarcia umowy. Nie ma obowiązku podania danych osobowych. Nie ma żadnych konsekwencji niepodania danych osobowych poza tym, iż w takim przypadku nie będzie możliwy udział w konkursie. Brak dodatkowej zgody na publikację imienia, nazwiska i wizerunku spowoduje, iż dane nie będą publikowane na  stronie internetowej organizatora konkursu, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 2 pkt. 2) Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.), zgodnie z którym: „Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie  wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza”.
Podziel się tym wpisem z innymi:
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Przyszłe wydarzenia

Listopad, 2020

30Lis19:0020:00Fitness w Lesznowoli

30Lis19:3020:30Fitness w Łazach

Ostatnie wpisy

X