Boisko do koszykówki w Nowej Woli przy ul. Krasickiego

X