Dmuchańce z Centrum Sportu

Zapraszamy  w ferie zimowe na dmuchańce na halach sportowych w ramach „Akcji Zima 2020” z Centrum Sportu.

Zabawę na dmuchańcach zaczynamy 11.02.2020 na hali sportowej w Łazach. Podobnie jak w poprzednich latach, każdego dnia zaczynamy o godz. 12:00, a kończymy o godz. 20:00. W Łazach bawimy się do 13 lutego.

W drugim tygodniu ferii, czyli od 17 lutego, dmuchańce zostaną rozstawione na hali w Mrokowie i pozostaną na niej do 19 lutego, a od czwartku 20 lutego do soboty 22 lutego, będziemy mogli bawić się na hali w Mysiadle.

Serdecznie prosimy o przeczytanie regulaminu dmuchańców oraz zasad wejścia i odpłatności za dmuchańce w 2020 roku.

Regulamin korzystania z urządzeń pneumatycznych (dmuchańców) w ramach „Akcji Zima 2020” z Centrum Sportu

 1. Z urządzenia mogą korzystać młodzież i dzieci od lat 2 – w zależności od gabarytów urządzenia. Udział dzieci w wieku od 2 do 13 lat jest uwarunkowany od stałego nadzoru RODZICÓW / opiekunów prawnych w trakcie korzystania z urządzenia.
 2. Zakazuje się wstępu na urządzenie osobom niespełniającym powyższych warunków. RODZICE / Opiekunowie zobowiązani są do  sprawowania  nadzoru  bez wchodzenia  na urządzenie. Sprawowanie przez nich pieczy obejmuje kontrolę przestrzegania regulaminu przez dzieci.
 3. Warunkiem zachowania bezpieczeństwa w trakcie zabawy jest przestrzeganie poniższych zasad, zaś w przypadku ich nie zaakceptowania należy odstąpić od  dalszego udziału.  Z uwagi  na bezpieczeństwo uczestników, urządzenie jest przeznaczone do użytku przez osoby sprawne fizycznie, bez niezagojonych urazów.
 4. Rozpoczęcie udziału w zabawie poczytuje się za akceptację niniejszego regulaminu.
 5. Uczestnicy zabawy oraz ich opiekunowie zobowiązani są do stosowania się do zaleceń wydawanych przez obsługę urządzeni W przypadku ich lekceważenia, które może w ocenie obsługi prowadzić do naruszenia zasad bezpieczeństwa, udział uczestnika w korzystaniu z urządzenia może zostać natychmiastowo przerwany.
 6. Ilość osób uprawnionych do równoczesnego korzystania  z  urządzenia jest  na bieżąco określana i kontrolowana przez  obsługę.  Osoby  oczekujące  na  dalszy  udział  są zobowiązane  do  pozostawania w wyznaczonym miejscu, oddalonym o 3 metry od frontowej części urządzeni
 7. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących utratę energii elektrycznej wskutek których urządzenie utraci powietrze wewnątrz, obsługa w sposób natychmiastowy i zapewniający bezpieczeństwo wyprowadzi uczestników poza urządzeni W powyższym przypadku zakazuje się wejścia na urządzenie opiekunom oraz osobom trzecim.
 8. Korzystanie z urządzenia jest dozwolone po zdjęciu obuwia, okrycia wierzchniego oraz wszelkich dodatkowych elementów nie stanowiących części odzieży – w szczególność okularów, biżuterii, zegarków, urządzeń elektronicznych a także przedmiotów zawierających ostre zakończeni
 9. W trakcie korzystania z urządzenia mogą powstać drobne urazy zewnętrzne. W celu zmniejszenia ryzyka ich wystąpienia, zaleca się ubiór uczestników w odzież o długich rękawach oraz nogawkach, bez pozostawiania bosych stóp.
 10. Zabrania się spożywania jakichkolwiek produktów spożywczych lub napojów w trakcie korzystania z urządzenia, aż do całkowitego opuszczenia jego terenu w tym strefy przyległej 3metrów.
 11. Zabrania się uczestniczenia w zabawie osobom po spożyciu alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających oraz osobom po urazach rąk, nóg i kręgosłupa, a także kobietom w ciąży.
 12. Zakazuje się uczestnikom biegania wokół urządzeń Korzystanie z niego odbywa się jedynie poprzez oznaczone wejście.
 13. Przestrzeganie regulaminu obowiązuje uczestników oraz osoby sprawujące nad nimi nadzór do chwili całkowitego zakończenia udziału w jego korzystaniu.

Zasady odpłatności i wejścia na dmuchańce w ramach „Akcji Zima 2020” z Centrum Sportu

 1. Wejście na dmuchańce za okazaniem ważnego biletu wstępu.
 2. Bilety wstępu dostępne są przed wejściem na halę sportową w miejscu oznaczonym „Kasa”.
 3. Bilet wstępu obowiązuje tylko w dniu zakupu biletu, w godz. 12:00-20:00.
 4. Wstęp dla Rodziców/Opiekunów na halę sportową jest bezpłatny.
 5. Opłata za jednodniowy wstęp na dmuchańce dla jednego dziecka wynosi 10 zł.
 6. Nieodpłatnie z dmuchańców korzystają dzieci posiadające Lesznowolską Kartę Mieszkańca, za jej wcześniejszym okazaniem.
 7. Nieodpłatnie z dmuchańców korzystają dzieci posiadające Lesznowolska Kartę Dużej Rodziny, za jej wcześniejszym okazaniem.
 8. Nieodpłatnie z dmuchańców korzystają dzieci w wieku do lat 7, za okazaniem ważnej Lesznowolskiej Karty Mieszkańca jednego z rodziców/prawnych opiekunów.
 9. Płatność za bilety wstępu realizowana jest w Kasie, przy czym płatność przyjmowana jest w gotówce.
 10. Zakup biletu równoznaczny jest z akceptacją regulaminu korzystania z urządzeń pneumatycznych (dmuchańców) w ramach „Akcji Zima 2020” z Centrum Sportu.
 11. Bilety nie podlegają wymianie ani zwrotowi po dokonaniu zakupu.
 12. Biletu nie wolno udostępniać osobom trzecim.
 13. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że na dmuchańcach przebywa maksymalna dopuszczalna liczba osób, kasjer, ze względu na bezpieczeństwo uczestników, może odmówić sprzedaży biletu wstępu.
 14. Zastrzeżenia i reklamacje należy kierować na adres mailowy kontakt@sportlesznowola.pl lub osobiście w godzinach funkcjonowania Biura Centrum Sportu w Gminie Lesznowola, w Mysiadle przy ul. Kwiatowej 28, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

Podziel się tym wpisem z innymi:
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
X