Cennik

Cennik za korzystanie z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola:

ul. Szkolna 6 (wym. 30 m x 20 m):

ul. Ks. Henryka Słojewskiego 1 (wym. 45 m x 25 m):

ul. Marii Świątkiewicz 2a (wym. 45 m x 25 m):

ul. Szkolna 6 (bieżnia – 300 m; boisko do piłki nożnej – wym. 71 m x 42 m):

Stadion dostępny dla mieszkańców gminy Lesznowola bezpłatnie z wyłączeniem godzin użytkowania przez stowarzyszenia i kluby sportowe, których działalność jest wspierana finansowo przez Gminę Lesznowola oraz osobom prawnym lub fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą:

 • sobota – niedziela w godz. 12.00 – 22.00,
 • okres wakacyjny codziennie 9.00 – 22.00.6)


Stadion zamknięty:

 • w okresie zimowym,
 • w pozostałym okresie w czasie złych warunków atmosferycznych (deszcz, wichura, śnieżyca itp.).

ul. Krasickiego 56 (bieżnia – 200 m; boisko do piłki nożnej – wym. 49 m x 22 m):

Stadion dostępny dla mieszkańców gminy Lesznowola bezpłatnie z wyłączeniem godzin użytkowania przez stowarzyszenia i kluby sportowe, których działalność jest wspierana finansowo przez Gminę Lesznowola oraz osobom prawnym lub fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą:

 • poniedziałek – piątek w godz. 18.00-22.00.
 • sobota – niedziela w godz. 12.00 – 22.00,
 • okres wakacyjny codziennie 9.00 – 22.00.6)

Stadion zamknięty:

 • w okresie zimowym,
 • w pozostałym okresie w czasie złych warunków atmosferycznych (deszcz, wichura, śnieżyca itp.).

ul. Marii Świątkiewicz 2a (boisko do piłki nożnej – wym. 60 m x 30 m):

Stadion dostępny dla mieszkańców gminy Lesznowola bezpłatnie z wyłączeniem godzin użytkowania przez stowarzyszenia i kluby sportowe, których działalność jest wspierana finansowo przez Gminę Lesznowola oraz osobom prawnym lub fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą:

 • sobota – niedziela w godz. 12.00 – 22.00,
 • okres wakacyjny codziennie 9.00 – 22.00.

Stadion zamknięty:

 • w okresie zimowym,
 • w pozostałym okresie w czasie złych warunków atmosferycznych (deszcz, wichura, śnieżyca itp.).

ul. Krasickiego (płyta „A” wym. 105 m x 68 m; płyta „B” wym. 90,5 m x 47 m):

Boiska są wyłącznie do dyspozycji Centrum Sportu w Gminie Lesznowola.
Boiska udostępniane są bezpłatnie dla stowarzyszeń i klubów sportowych, których działalność jest wspierana finansowo przez Gminę oraz zorganizowanych grup mieszkańców.

 

ul. Karasia (wym. 101 m x 62 m):

Boiska są wyłącznie do dyspozycji Centrum Sportu w Gminie Lesznowola.
Boiska udostępniane są bezpłatnie dla stowarzyszeń i klubów sportowych, których działalność jest wspierana finansowo przez Gminę oraz zorganizowanych grup mieszkańców.

ul. Rekreacyjna (wym. 60 m x 30 m):

Boiska są wyłącznie do dyspozycji Centrum Sportu w Gminie Lesznowola.
Boiska udostępniane są bezpłatnie dla stowarzyszeń i klubów sportowych, których działalność jest wspierana finansowo przez Gminę oraz zorganizowanych grup mieszkańców.

Pobierz PDF

 • Wysokość opłaty za wynajem obiektów sportowo – rekreacyjnych niewymienionych w cenniku ustalana jest w drodze negocjacji przez Dyrektora Centrum Sportu w Gminie Lesznowola.
 • Ustala się wysokość opłat za umieszczenie reklam wewnątrz i na zewnątrz obiektów sportowych w kwocie 41,00 zł + VAT za jeden metr kwadratowy powierzchni reklamowej w okresie 1 miesiąca.

Cennik za korzystanie z pomieszczeń i powierzchni w obiekcie oświatowym w Mysiadle ul. Kwiatowa 28:

Wynajem sal lekcyjnych – 1 sala – 30zł netto / 1 h

Wynajem innych pomieszczeń nie określonych powyżej, jedno pomieszczenie 20zł netto / 1 h

Cennik zajęć sportowych organizowanych przez Centrum Sportu w Gminie Lesznowola:

Pobierz PDF

Dla dzieci z rodzin posiadających Lesznowolską kartę dużej rodziny zniżka 50% i 70% (nie dot. wejść jednorazowych)
Dane do przelewu znajdują się w PDF-ie

X