Ogłoszenia, zapytania ofertowe i zamówienia publiczne

 1. Ogłoszenie o pracę na stanowisku:
  1. Sprzątaczka
  2. Konserwator
 2. Wynajem kabin sanitarnych na obiektach sportowych administrowanych przez Centrum Sportu w Gminie Lesznowola
  1. Zapytanie ofertowe wraz załącznikami
  2. Formularz cenowy – Załącznik nr 2
 3. Usługa koszenia trawy, zebrania, wywiezienia i utylizację, mechaniczne rozłożenie nawozów sztucznych, napowietrzanie kołkowe na boiskach sportowych na terenie Gminy Lesznowola
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ wraz z załącznikami
  3. Wyjaśnienia treści SIWZ
  4. Informacja z otwarcia ofert
  5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 4. Usługa koszenia trawy, zebranie, wywiezienie i utylizacja na ogólnodostępnych placach zabaw, siłowniach zewnętrznych oraz boiskach rekreacyjnych na terenie Gminy Lesznowola
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ wraz załącznikami
  3. Informacja z otwarcia ofert
  4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 5. Usługa koszenia trawy, zebrania, wywiezienia i utylizację oraz mechaniczne rozłożenie nawozów sztucznych na boiskach sportowych na terenie Gminy Lesznowola
  1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
 6. Usługa koszenia trawy, zebrania, wywiezienia i utylizację oraz mechaniczne rozłożenie nawozów sztucznych na boiskach sportowych na terenie Gminy Lesznowola.
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ wraz z załącznikami
  3. Wyjaśnienia treści SIWZ
  4. Informacja z otwarcia ofert
  5. Unieważnienie postępowania
 7. Przetarg na dostawę i montaż urządzeń wyposażenia placów zabaw w Sołectwach Gminy Lesznowola
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ wraz z załącznikami
  3. Informacja z otwarcie ofert
  4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 8. Usługa koszenia trawy, zebrania, wywiezienia i utylizację oraz mechaniczne rozłożenie nawozów sztucznych na boiskach sportowych na terenie Gminy Lesznowola.
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ wraz z załącznikami
  3. Wyjaśnienia treści SIWZ
  4. informacja z otwarcia ofert
  5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  6. Unieważnienie postępowania
 9. Przetarg na usługę koszenia trawy, zebranie, wywiezienie i utylizację na ogólnodostępnych placach zabaw, siłowniach zewnętrznych oraz boiskach rekreacyjnych na terenie Gminy Lesznowola:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ wraz z załącznikami
  3. Wyjaśnienia SIWZ
  4. Informacja z otwarcia ofert
  5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 10. Zapraszamy do wypełnienia i złożenia oferty cenowej na wynajem kabin sanitarnych ustawionych na obiektach sportowych na terenie Gminy Lesznowola.
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz cenowy
  3. Lokalizacje
 11. Zapraszamy do wypełnienia i złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą „Zakup dostępu i wdrożenie elektronicznych książek placów zabaw, siłowni zewnętrznych, street workout oraz skate parku wraz z wykonaniem przeglądów rocznych…”
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Oferta
 12. Zapraszamy do wypełnienia i złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą „Kompleksowa obsługa techniczna imprezy pod nazwą Gala Sportu w Gminie Lesznowola”
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Oferta
  3. Umowa
  4. Zmiana zapytania ofertowego
  5. Zdjęcia poglądowe: zdjęcie_1, zdjęcie_2zdjęcie_3zdjęcie_4zdjęcie_5zdjęcie_6zdjęcie_7.
 13. Zapraszamy do wypełnienia i złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą „Wymiana mat” w 4 lokalizacjach.
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Oferta
 14. Zapraszamy do wypełnienia i złożenia formularza cenowego na postawienie i obsługę urządzeń zabawowych – pneumatycznych w trakcie trwania „Akcji Zima 2019”, która odbędzie się w dniach 31.01.-10.02.2019 r. Pliki:
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz cenowy
 15. Zapraszamy do złożenia ofert na kompleksową obsługę BHP i P. Poż.
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Oferta
  3. Umowa
 16. Zapraszamy do złożenia ofert na dozorowanie obiektu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej w Nowej Iwicznej, przy ul. Krasickiego 56
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Oferta
  3. Umowa
 17. Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego utrzymania porządku i czystości w:
  1. Hali Sportowej z zapleczem Centrum Sportu w Gminie Lesznowola, w Mysiadle ul. Kwiatowa 28
  2. Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Mrokowie, ul. Marii Świątkiewicz 2a
   1. Załączniki: Ogłoszenie o zamówieniuSIWZ wraz z załącznikami
   2. Informacja z otwarcie ofert
   3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 18. Przetarg nieograniczony na dostawę, montaż i demontaż oraz obsługa dwóch kompletnych lodowisk dla Gminy Lesznowola:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu,
  2. SIWZ wraz z załącznikami-pdf, SIWZ wraz z załącznikami – word
  3. Mapa poglądowa
  4. Informacja z otwarcia ofert
  5. Wybór najkorzystniejszej oferty.
  6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 19. Zapraszamy do wypełnienia i złożenia formularza cenowego na dostawę i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw w sołectwie Lesznowola. Pliki: zapytanie-ofertowe-scan , formularz-cenowy
 20. Przetarg ustny nieograniczony licytacyjny
  1. Ogłoszenie o przetargu – licytacji nr. 1 Dokumenty
  2. Ogłoszenie o przetargu – licytacji nr. 2 dokumenty
 21. Przetarg nieograniczony na remont hali sportowej wraz z zapleczem przy ul. Ks. Słojewskiego w Łazach:
  1. SIWZ wraz z załącznikami 1-6
  2. Opis przedmiotu zamówienia – zał.7
  3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych – zał.8
  4. Przedmiar robót – zał.9
  5. Rysunki – zał.10
  6. Tabela wartości elementów scalonych – zał.11
  7. Ogłoszenie o zamówieniu
  8. Informacja z otwarcia ofert.
  9. Wybór najkorzystniejszej oferty
 22. Zapraszamy do wypełnienia i złożenia formularza cenowego na postawienie i obsługę urządzeń zabawowych – pneumatycznych podczas „Święta Gminy Lesznowola”, które odbędzie się 9 czerwca 2018 r. Pliki: zapytanie ofertowe-dmuchańce-2018formularz cenowy-dmuchańce-2018
 23. Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń wyposażenia placów zabaw w sołectwach Gminy Lesznowola:
  1.  ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ wraz z załącznikami
  3. Informacja z otwarcia ofert: informacja
  4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: informacja
 24. Wyniki zapytania na wynajem toalet przenośnych: wybór najkorzystniejszej oferty
 25. Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego utrzymania porządku i czystości w:
  1. Hali Sportowej z zapleczem Centrum Sportu w Gminie Lesznowola, w Mysiadle ul. Kwiatowa 28
  2. Hali Sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Mrokowie, ul. Marii Świątkiewicz 2a
   1. załączniki: ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ wraz z załącznikami
  3. Informacja z otwarcia ofert: informacja
  4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: informacja
 26. Zapraszamy do wypełnienia i złożenia formularza cenowego na postawienie i obsługę urządzeń zabawowych – pneumatycznych w trakcie trwania „Akcji Zima”, która odbędzie się w dniach 15-27.01.2018 r. Pliki: zapytanie ofertoweformularz cenowy
 27. Zapraszamy do składania ofert na obsługę gastronomiczną oraz sprzedaż napojów na lodowisku w Lesznowoli, przy ul. Szkolnej 6.
 28. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i administrowania obiektami sportowymi:
 29. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i administrowania obiektami sportowymi:
 30. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze ds. kard i płac:
 31. Przetarg nieograniczony na: „Dostawę, montaż, demontaż oraz obsługę kompletnego lodowiska dla Gminy Lesznowola” Pliki: SIWZ ,Ogłoszenie o zamówieniu   ,  zalacznik-nr-7-do-siwz-mapa-pogladowa
 32. Zapraszamy do wypełnienia i złożenia formularza cenowego na postawienie i obsługę urządzeń zabawowych – pneumatycznych podczas „Święta Gminy Lesznowola”, które odbędzie się 10 czerwca 2017 r. Pliki: zapytanie ofertowe-dmuchańce-2017formularz cenowy-dmuchańce-2017
 33. Zapraszamy do wypełnienia i złożenia formularza cenowego na postawienie i obsługę urządzeń zabawowych – pneumatycznych w trakcie trwania „Akcji Zima”, która odbędzie się w dniach 13-25.02.2017 r. Pliki: zapytanie-ofertowe cs,
  formularz_cenowy_cs
 34. Zapraszamy do składania ofert na umieszczenie automatu do przekąsek i napojów oraz automatu do napojów gorących w hali sportowej Centrum Sportu w Gminie Lesznowola w Mysiadle, ul. Kwiatowa 28. Pliki: zapytanie ofertowe – vending
 35. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. kadr w Centrum Sportu w Gminie Lesznowola.Informacja o wyniku konkursu
 36. Zapraszamy do wypełnienia i złożenia formularza cenowego na wynajem kabin sanitarnych ustawionych na obiektach sportowych na terenie Gminy Lesznowola. Pliki: Zapytanie ofertowe Toi-Toi – Lesznowola  zapytanie ofertowe TOi-Toi – załącznik nr 1
 37. Zapraszamy do wypełnienia i złożenia formularza cenowego na postawienie i obsługę urządzeń zabawowych – pneumatycznych podczas „Święta Gminy Lesznowola”, które odbędzie się 11 czerwca 2016 r. Pliki: zapytanie ofertowe – dmuchańce , formularz cenowy dmuchańce – załącznik Nr 1
X